Kontouppgifter

.

Min profil

Logga in

Registrera

2 dagar

Patientnära Ultraljud och akut omhänder­tagande

Vi erbjuder en för ST-, AT- och underläkare skräddarsydd tvådagarskurs i patientnära/akut ultraljud och akut omhändertagande.
*Kursen är godkänd av Lipus.

Nästa utbildningstillfälle:
VT
8-9/6, 2023, Stockholm
HT
14-15/9, 2023, Stockholm
19-20/10, 2023, Stockholm
23-24/11, 2023, Stockholm
7-8/12, 2023, Stockholm

1 dag

Grundläggande Patientnära Ultraljud

Introduktion i ultraljuds användning vid akuta och icke akuta situationer. Kursen vänder sig till alla nivåer av läkare samt sjuksköterskor.
*Kursen är godkänd av Lipus.

Nästa utbildningstillfälle:
Inga planerade
För grupper kontakta oss för offert

495 kr

Kolhydraträkning hos personer med diabetes

Kurser ger dig en inblick i vad diabetes är, vilka behandlingsmetoder som finns och framförallt hur du
med kolhydraträkning kan beräkna hur många enheter insulin som krävs till
respektive måltid.

495 kr

Barn med cancer ur ett omvårdnadsperspektiv

Kursen ger en djupare inblick i barn med cancerdiagnos och omvårdnaden kring dessa barn. Kursen ger dig som förälder, anhörig, vårdpersonal eller medmänniska en ökad kunskap och förståelse kring cancer hos barn, behandling, biverkningar och vardagsproblem som dessa barn bemöter i kampen att bli frisk och bekämpa cancern.

795 kr

Barns sexualitet, normer och värderingar

Kursen vänder sig till dig som kommer i kontakt med barn och tonåringar i hemmet så som på arbetsplatsen. Kursen ger dig en djupare inblick i barns sexuella och reproduktiva utveckling från foster till tonåring. Att förstå och bemöta barn & ungdomar under deras utveckling är viktigt för deras egenvärde, självkänsla och mentala utveckling.

S-HLR Vuxen

Nästa utbildningstillfälle:
28/8, 2023, Uppsala
29/9, 2023, Stockholm
23/10, 2023, Växjö
20/11, 2023, Linköping

kr495

Första hjälpen utbildning inriktning mot Barn

Första hjälpen barn ger dig kunskaper som göra stor skillnad vid en livshotande olycka eller sjukdom. Utbildningen följer ‘Första hjälpen och krisstöd’ (AFS 1999:7), föreskrifter. Utbildningen ger dig de viktigaste delarna i Första Hjälpen enligt ERC:s riktlinjer 2015 som bygger på aktuell forskning.

495 kr

Lär dig rädda liv! Första hjälpen utbildning för Vuxen

Första hjälpen vuxen ger dig kunskaper som göra stor skillnad vid en livshotande olycka eller sjukdom. Utbildningen följer ‘Första hjälpen och krisstöd’ (AFS 1999:7), föreskrifter. Utbildningen ger dig de viktigaste delarna i Första Hjälpen enligt ERC:s riktlinjer 2015 som bygger på aktuell forskning.

Nyhet!

Avancerad diabetesvård

Avancerad kunskap om diabetes för SSK. Diabetesbehandling och egenvård. Kursen fokuserar på praktiska och användbara kunskaper. Seminarium om 4 x 40 min.

Kontakta oss

Omhändertagande vid akuta tillstånd

Introduktion till standardiserad modell för akut omhändertagande av akut sjuka patienter. Genomgång av enkla metoder och hjälpmedel för akut omhändertagande utanför sjukhus samt bedömning och åtgärd av specifika sjukdomstillstånd som är vanligt förekommande akuta tillstånd.

Ny kurs

Intravenös blodprovstagning

För USK och SSK heldagskurs i intravenöst blodprovstagning.

Nästa utbildningstillfälle:
10/3, 2023, Stockholm

Anpassa innehållet

Vuxenpsykiatri

Vår utbildning i vuxenpsykiatri riktar sig till personer verksamma inom sjukvård, socialtjänst, kriminalvård samt polis och vårdlärare.

Uppföljningskurs

Certifiering Patientnära Ultraljud – Steg 2

Certifiering i patientnära ultraljud steg 2. Detta är en fortsättningsmodul för kursen 'Patientnära Ultraljud och Akut Omhändertagande'. Ultraljuds valideringen är helt digital och sker via distanslärande.