Uppdragsutbildningar

Vi erbjuder skräddarsydda kurser för alla organisationer
inom vården.

Skräddarsydda uppdragsutbildningar

Vårt skräddarsydda koncept finns för att ni ska kunna få ut maximalt värde från våra kurser och utbildningar. Vi erbjuder kostnadsfri konsultation med en av våra kursledare för att säkerställa att vi kan erbjuda exakt den kompetens ni söker att stärka er personal, vare sig det handlar om att anpassa en av våra befintliga kurser eller bygga ett koncept från grunden.

Uppdragsutbildningar

2 dagar

Patientnära Ultraljud och akut omhänder­tagande – Steg 1

Vi erbjuder en för ST-, AT- och underläkare skräddarsydd tvådagarskurs i patientnära/akut ultraljud och akut omhändertagande.
*Kursen är godkänd av Lipus.

Nästa utbildningstillfälle:

HT
26-27/9, 2024 Stockholm
17-18/10, 2024 Stockholm
7-8/11, 2024 Stockholm
5-6/12, 2024 Stockholm

Nyhet!

Ledarskap för sjuksköterskor

Kursen avser att Stärka sjuksköterskor i sin arbetsledande roll och ge dem kompetens att hantera svåra situationer, stötta, engagera och motivera medarbetare.

För enhetschefer

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete.

Under kursens gång får du, i egenskap av chef inom hälso- och sjukvård, lära dig nya strategier och tillhandahålls nya verktyg för att på ett sådant effektivt sett leda din enhets systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete.

Heldag

Intravenös blodprovstagning

För USK och SSK heldagskurs i intravenöst blodprovstagning.

Nästa utbildningstillfälle:
22/3, 2024, Stockholm

Nyhet!

Avancerad diabetesvård

Avancerad kunskap om diabetes för SSK. Diabetesbehandling och egenvård. Kursen fokuserar på praktiska och användbara kunskaper. Seminarium om 4 x 40 min.

Uppföljningskurs

Certifiering Patientnära Ultraljud – Steg 2

Certifiering i patientnära ultraljud steg 2. Detta är en fortsättningsmodul för kursen 'Patientnära Ultraljud och Akut Omhändertagande'. Ultraljuds valideringen är helt digital och sker via distanslärande.

Anpassa innehållet

Vuxenpsykiatri

Vår utbildning i vuxenpsykiatri riktar sig till personer verksamma inom sjukvård, socialtjänst, kriminalvård samt polis och vårdlärare.

Kontakta oss

Omhändertagande vid akuta tillstånd

Introduktion till standardiserad modell för akut omhändertagande av akut sjuka patienter. Genomgång av enkla metoder och hjälpmedel för akut omhändertagande utanför sjukhus samt bedömning och åtgärd av specifika sjukdomstillstånd som är vanligt förekommande akuta tillstånd.

Skräddarsydda kurser

Har din personalstyrka behov av kompetensutveckling? Vi erbjuder kurser inom alla kategorier riktade till dig som arbetar inom vårdbranschen. Kontakta oss direkt för närmare information och offert.

Enkel administration

Som chef eller vårdgivare följer du enkelt upp din personals framsteg och resultat i vår portal, och uppföljning sker efter varje uppdragsutbildning på plats hos er.

Så här fungerar våra uppdragsutbildningar

Våra kurser är ständigt bevakade och uppdaterade av våra ansvariga kursledare. 

Målsättningen är att alltid förmedla relevant och användbar kunskap som ständigt anpassas till den hastigt föränderliga verkligheten som är det medicinska fältet. 

Är du verksamhetschef, specialistläkare eller undersköterska? Vi erbjuder kurser och helhetslösningar för dig som vill lära. Kontakta oss här för skräddarsydda erbjudanden. 

Vår plattform är säkrad via krypterad anslutning och vi använder säkra betalmetoder via Klarna checkout vilket innebär att vi själva inte hanterar eller sparar dina betalningsuppgifter.  Vi följer GDPR och kommer aldrig dela dina personuppgifter till tredje part.

Vad tycker våra kunder?

“Praktiska övningar som ger konkret kunskap om att söka symptom. Bra förankring i teori som varvas med scanning”
Marcus
ST-läkare, Västernorrland
“Bra instruktörer med olika specialistområden. Bra med mycket repetition efter praktik och föreläsningar”.
Lisa
ST-läkare, Västernorrland
“Känner mig efter kursen mer praktiskt kompetent och vill lära mig mer om akut ultraljud!”
Anna
ST-läkare, Västernorrland
“Lagom stora grupper som gav mycket tid till scanning. Omväxlande med övning och teori. Bra och kunniga handledare!”
Lars
ST-läkare, Västernorrland

Kontakta oss

Kontaktsidan