Kurser för SSK läkare USK vårdpersonal

Den digitala kursplattformen för vårdpersonal

Nyhet!

Ledarskap för sjuksköterskor

Kursen avser att Stärka sjuksköterskor i sin arbetsledande roll och ge dem kompetens att hantera svåra situationer, stötta, engagera och motivera medarbetare.

För enhetschefer

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete.

Under kursens gång får du, i egenskap av chef inom hälso- och sjukvård, lära dig nya strategier och tillhandahålls nya verktyg för att på ett sådant effektivt sett leda din enhets systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete.

Vad tycker våra kursdeltagare

“Praktiska övningar som ger konkret kunskap om att söka symptom. Bra förankring i teori som varvas med scanning”
Marcus
ST-läkare, Västernorrland
“Bra instruktörer med olika specialistområden. Bra med mycket repetition efter praktik och föreläsningar”.
Lisa
ST-läkare, Västernorrland
“Känner mig efter kursen mer praktiskt kompetent och vill lära mig mer om akut ultraljud!”
Anna
ST-läkare, Västernorrland
“Lagom stora grupper som gav mycket tid till scanning. Omväxlande med övning och teori. Bra och kunniga handledare!”
Lars
ST-läkare, Västernorrland