Kontouppgifter

.

Min profil


Logga in

Registrera

2 dagar

Patientnära Ultraljud och akut omhänder­tagande – Steg 1

Vi erbjuder en för ST-, AT- och underläkare skräddarsydd tvådagarskurs i patientnära/akut ultraljud och akut omhändertagande.
*Kursen är godkänd av Lipus.

Nästa utbildningstillfälle:

HT
26-27/9, 2024 Stockholm
17-18/10, 2024 Stockholm
7-8/11, 2024 Stockholm
5-6/12, 2024 Stockholm

1 dag

Grundläggande Patientnära Ultraljud

Introduktion i ultraljuds användning vid akuta och icke akuta situationer. Kursen vänder sig till alla nivåer av läkare samt sjuksköterskor.
*Kursen är godkänd av Lipus.

Nästa utbildningstillfälle:
Inga planerade
För grupper kontakta oss för offert

495 kr

Kolhydraträkning hos personer med diabetes

Kurser ger dig en inblick i vad diabetes är, vilka behandlingsmetoder som finns och framförallt hur du
med kolhydraträkning kan beräkna hur många enheter insulin som krävs till
respektive måltid.

495 kr

Barn med cancer ur ett omvårdnadsperspektiv

Kursen ger en djupare inblick i barn med cancerdiagnos och omvårdnaden kring dessa barn. Kursen ger dig som förälder, anhörig, vårdpersonal eller medmänniska en ökad kunskap och förståelse kring cancer hos barn, behandling, biverkningar och vardagsproblem som dessa barn bemöter i kampen att bli frisk och bekämpa cancern.

795 kr

Barns sexualitet, normer och värderingar

Kursen vänder sig till dig som kommer i kontakt med barn och tonåringar i hemmet så som på arbetsplatsen. Kursen ger dig en djupare inblick i barns sexuella och reproduktiva utveckling från foster till tonåring. Att förstå och bemöta barn & ungdomar under deras utveckling är viktigt för deras egenvärde, självkänsla och mentala utveckling.

S-HLR Vuxen

Nästa utbildningstillfälle:
Uppsala, 20/8, 2024
Stockholm, 21/8, 2024
Göteborg, 12/9, 2024
Varberg, 3/10, 2024
Stockholm, 4/10, 2024
Uppsala, 16/10, 2024
Växjö, 14/11, 2024
Linköping, 19/11, 2024
Uppsala, 27/11, 2024
Stockholm, 29/11, 2024

A-HLR Vuxen

Nästa utbildningstillfälle:
Stockholm, 23/8, 2024
Stockholm, 17/10, 2024

Nyhet!

Avancerad diabetesvård

Avancerad kunskap om diabetes för SSK. Diabetesbehandling och egenvård. Kursen fokuserar på praktiska och användbara kunskaper. Seminarium om 4 x 40 min.

Kontakta oss

Omhändertagande vid akuta tillstånd

Introduktion till standardiserad modell för akut omhändertagande av akut sjuka patienter. Genomgång av enkla metoder och hjälpmedel för akut omhändertagande utanför sjukhus samt bedömning och åtgärd av specifika sjukdomstillstånd som är vanligt förekommande akuta tillstånd.

Heldag

Intravenös blodprovstagning

För USK och SSK heldagskurs i intravenöst blodprovstagning.

Nästa utbildningstillfälle:
22/3, 2024, Stockholm

Anpassa innehållet

Vuxenpsykiatri

Vår utbildning i vuxenpsykiatri riktar sig till personer verksamma inom sjukvård, socialtjänst, kriminalvård samt polis och vårdlärare.

Uppföljningskurs

Certifiering Patientnära Ultraljud – Steg 2

Certifiering i patientnära ultraljud steg 2. Detta är en fortsättningsmodul för kursen 'Patientnära Ultraljud och Akut Omhändertagande'. Ultraljuds valideringen är helt digital och sker via distanslärande.

Ny kurs

Bedside handover

Denna onlinekurs är utformad för att utbilda vårdpersonal i hur överlämningar mellan arbetslag kan utföras på ett patientcentrerat sätt, direkt vid patientens säng. Kursen tar upp den beprövade S-BAR-metoden för överlämning och applicerar den på den praktiska kontexten på en barnonkologisk avdelning.

Ny kurs

Buksmärta hos barn och ungdom

Buksmärta hos barn är en onlinekurs som riktar sig till vårdpersonal, med syftet att ge fördjupad kunskap om orsaker, diagnos och behandling av buksmärta hos barn. Kursen innehåller flera avsnitt som var och en behandlar specifika tillstånd eller ämnen som kan leda till buksmärta hos barn.

Nyhet!

Ledarskap för sjuksköterskor

Kursen avser att Stärka sjuksköterskor i sin arbetsledande roll och ge dem kompetens att hantera svåra situationer, stötta, engagera och motivera medarbetare.

För enhetschefer

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete.

Under kursens gång får du, i egenskap av chef inom hälso- och sjukvård, lära dig nya strategier och tillhandahålls nya verktyg för att på ett sådant effektivt sett leda din enhets systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete.