För sjuksköterskor

Ledarskap för sjuksköterskor

Nyckelmoment i utbildningen

Föreläsare
Thomas Leijon

Specialistsjuksköterska Akutsjukvård

Thomas har jobbat med trauma och akutsjukvård i 18 år. Han är numera instruktör i teamträning, kommunikation, akutsjukvård och katastrofsjukvård.

Denna utbildningsinsats kan bokas av vårdgivare

Kursen lämpar sig även för kommuner, vårdcentraler, sjukhus. Skicka in en offertförfrågan så kontaktar vi er och går igenom era önskemål och behov, vi har möjlighet att skräddarsy kursinnehåll efter önskemål.

Kursbeskrivning

Kursen avser att Stärka sjuksköterskor i sin arbetsledande roll och ge dem kompetens att hantera svåra situationer, stötta, engagera och motivera medarbetare.
Sjukvården är utmanande i hur situationer kan uppstå snabbt och ibland oväntat, situationer där vi arbetar med människor som kan befinna sig i sin svåraste stund, och där vi som sjuksköterskor måste förhålla oss till regler och struktur. 

5/5

Bra!

“Mycket givande kurs, väldigt användbara konkreta metoder och bra del om kärlultraljud.”

SSK, Stockholm

Kursinformation Ledarskap för sjuksköterskor

Omfattning

4 timmar föreläsning – men kan anpassas efter önskemål

Lärandemodell

Föreläsning och case-work

Målgrupp

Sjuksköterskor

Kostnad

Endast gruppbokningar, kontaka oss för offert

*Rabatt för Colligo vårdkompetens konsulter:
25 % rabatt på priset för konsulter som arbetar/arbetat för Colligo de senaste 12 månaderna. Kontakta din handläggare för en rabattkod.

 

Ledarskap för sjuksköterskor

Sjukvården är utmanande i hur situationer kan uppstå snabbt och ibland oväntat, situationer där vi arbetar med människor som kan befinna sig i sin svåraste stund, och där vi som sjuksköterskor måste förhålla oss till regler och struktur. Kursen avser att Stärka sjuksköterskor i sin arbetsledande roll och ge dem kompetens att hantera svåra situationer, stötta, engagera och motivera medarbetare.

I kursen talar vi om vikten av coachande ledarskap och hur detta kan tillämpas i arbetsgruppen utan att det finns formellt chefskap eller uttalat ledarskap. För ledarskap skall vara effektivt måste ledaren förstå vad följarskap är och tekniker och utmaningar teammedlemmar har för att stötta ledaren för aktuell situation.

Kursen kommer ta sitt fäste från CRM (Crew Resource Management) som infördes i akutsjukvården för ett antal år sedan och är nu en väl beprövad metod för hur teamet skall arbeta både högpresterande och inkluderande. CRM fokuserar på ”icke tekniska” färdigheter och delar upp dessa i 6 olika områden. I kursen går vi igenom hur dessa områden tillsammans är grunden för effektivt teamarbete där både ledare och följare definieras och prövas.

  • Situationsmedvetenhet
  • Fatta beslut och prioritera
  • Tydlig kommunikation
  • Ledarskap och följarskap
  • Be om hjälp tidigt
  • Använda all tillgänglig information och alla tillgängliga resurser

För att utmana deltagaren och ge förståelse för hur denne själv är bidragande till teamets prestation och mående tar vi upp och diskuterar viktiga områden såsom: Självledarskap, gruppbeteenden och gruppdynamik och återkoppling.

Ledarskap handlar framförallt om relationer och kommunikation. Vi lägger stor vikt vid just dessa två områden. Hur formella ledarskapsrollen skall förvaltas och hur man, ibland, på mycket kort tid skapar förtroende i en stressig situation.

Vi går igenom olika ledarskapsstilar och fördelar och nackdelar med dessa, hur en god ledare inte alls behöver vara chef för att teamet ska prestera och vi går även igenom och diskuterar när en chef behöver vara närvarande eller till och med ingå i teamet.

För att leda andra behöver man kunna leda sig själv. Detta gäller oberoende av mandat eller inte. Vi kommer att på enkelt sätt gå igenom grunderna i självledarskap för att skapa goda förutsättningar att leda på gruppnivå.

Vi går igenom och diskuterar hur konflikter kan uppstå och det egna ansvaret att inte eskalera konflikter. Vi kommer också presentera metoder för hur man leder besvärliga medarbetare eller kollegor och skapar ett inkluderande team även för dessa.

Utbildningen avslutas med presentation och diskussion kring regler och lagar som kan påverka det specifika teamets arbete och hur dessa skall hanteras av både ledare och följare för att skapa ett tryggt, roligt och högpresterande team.

Kontakta mig angående ledarskap för SSK

Besked om antagning alt. fulltecknad kurs lämnas normalt inom 24 timmar efter anmälan. Tidig anmälan ger prioritet till de begränsade kursplatserna.

Ledarskap SSK kontakta mig (#22)

Övrig kursinformation

Nyckelmoment

Tidslinje omfattning kommer snart uppdateras

Vad tycker våra kursdeltagare

5/5

Perfekt introduktion till akut ultraljud

“Bra pedagogiska handledare samt brett innehåll. Perfekt som introduktion till akut ultraljud”
Erik
AT-läkare, Västra Götaland
5/5

Lagom föreläsningar varvat med praktik

“Bra upplägg med lagom mycket föreläsning som varvas med praktik och fantastiska instruktörer”
Madde
AT-läkare, Västernorrland
5/5

Många markörer, varierade moment

“Mycket bra instruktörer och bra att det fanns många markörer. Varierade och värdefulla moment.”
Sara
AT-läkare, Stockholm
5/5

Konkret kunskap förankrat i teori

“Praktiska övningar som ger konkret kunskap om att söka symptom. Bra förankring i teori som varvas med scanning”
Marcus
AT-läkare, Västra Götaland