Please Login to view this page

Vanliga frågor

Under gruppen så klicka på rapport fliken.
Här finns en ruta där du väljer den kurs du vill se. Är inte kursen du vill se förvald så välj rätt kurs i dropdown rutan och klicka på visa kursrapporter. Nu visas en lista på samtliga deltagare och om de gått igenom hela kursen eller hur många delsteg de klarat av. Genom att klicka på en kursdeltagare så kan du också se en lista på kursens kunskapsprov och om kursdeltagaren är godkänd.

Se närmare information om vilka delmoment som tillgodoräknas eller certifikat som utfärdas i kursbeskrivningarna.  

Ja, efter samtliga genomförda kurser erhåller du ett utbildningsbevis/certifikat. 

Du har obegränsad tillgång till att upprepa en köpt kurs.

Oskar Hallinder

Pontus Isaksson