För ST-, AT- och underläkare

Patientnära ultraljud och akut omhändertagande​

Nyckelmoment i denna kurs

Johannes Eimer

specialist i Internmedicin och Infektionsmedicin

Dr Eimer har många års erfarenhet som föreläsare och iinstruktör i patientnära ultraljud. 

Christofer Muhr

specialist i Internmedicin

Dr Muhr är en av Sveriges mest meriterade instruktörer och föreläsare i akut och patientnära ultraljud

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Lipus kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20230095 ).

Kursbeskrivning

Patientnära ultraljud är på stark frammarsch och erbjuder välgrundad nytta, säkerhet och tidsvinst för användare, patienter och vårdorganisation.

Under kursen ges deltagarna undervisning samt får rikligt med hands-on praktik under handledning av erfarna instruktörer från internmedicinska, anestesi, radiologiska och kirurgiska specialiteter.

Kursupplägg

Kursen granskad och godkänd av lipus.
5/5

Toppen!

“Bra instruktörer med olika specialistområden. Bra med mycket repetition efter praktik och föreläsningar”.

ST-läkare, Västernorrland

Kursinformation Patientnära Ultraljud och akut omhändertagande

Omfattning

2 heldagar & e-learning

Kurstyp

Fysisk kurs &
e-learning

Passar

AT, ST och underläkare

Kostnad*

12 495:- ex moms

*25 % rabatt på priset för konsulter som arbetar/arbetat för Colligo de senaste 12 månaderna. Kontakta din handläggare för en rabattkod.

*AT-läkare inom Region Stockholm eller Kalmar? Kontakta oss för prisuppgift 

Kursbeskrivning

Vi erbjuder en för ST-, AT- och underläkare skräddarsydd tvådagarskurs i patientnära/akut ultraljud och akut omhändertagande.

Patientnära ultraljud är på stark frammarsch och erbjuder välgrundad nytta, säkerhet och tidsvinst för användare, patienter och vårdorganisation.

Under kursen ges deltagarna undervisning samt får rikligt med hands-on praktik under handledning av erfarna instruktörer från internmedicinska, anestesi, radiologiska och kirurgiska specialiteter.

Kursen berör akuta tillstånd och läggs upp enligt ABCDE-konceptet. Avseende ultraljudsdelarna undervisas i översiktligt hjärtultraljud, lungultraljud, bukultraljud samt kärlultraljud inklusive access och punktioner.

Kursen berör även FAST och lyfter de mer användningsbara applikationerna gällande bukultraljud i vår patientpopulation, exempelvis hydronefros, urinblåsa, gallblåsa, ascites, pleuravätska, bukaorta.

Inläsnings- och utbildningsmaterial erhålls i god tid innan kursstart.
Kursen byggs upp av fall- och simuleringsövningar.

Hög instruktörstäthet 1 per 4 deltagare.

I slutet av kursen ges gott om tid till frågor och egna funderingar från kliniska vardagen.

Delmål eller del av delmål i målbeskrivningen som avses:

SOSFS 2015:8

 • Allmänmedicin: c3
 • Kirurgi: c2, c3
 • Anestesi/Intensivvård: c2, c3, c4, c9
 • Internmedicin: c1, c2, c6
 • Akutsjukvård: c1, c3, c5
 • Kardiologi: c1, c2, c6, c7
 • Gastro/Hepatologi: c1, c2
 • Njurmedicin: c1, c2, c8
 • Lungsjukdomar: c1, c2, c7, c10
 • Infektionssjukdomar: c1
 • Reumatologi: c11
 • Delmål anges på kursintyg även för övriga specialiteter.

SOSF Målbeskrivning 2021

 • Allmänmedicin: STc3
 • Kirurgi: STc2, STc3
 • Anestesi/Intensivvård: STc2, STc3, STc4, STc9
 • Internmedicin: STc1, STc2, STc6
 • Akutsjukvård: STc1, STc3, STc5
 • Kardiologi: STc1, STc2, STc6, STc7
 • Gastro/Hepatologi: STc1, STc2
 • Njurmedicin: STc1, STc2, STc8
 • Lungsjukdomar: STc1, STc2, STc7, STc10
 • Infektionssjukdomar: STc1
 • Reumatologi: STc11
 • Delmål anges på kursintyg även för övriga specialiteter.

Kursanmälan Patientnära Ultraljud och akut omhändertagande

Besked om antagning alt. fulltecknad kurs lämnas normalt inom 24 timmar efter anmälan. Tidig anmälan ger prioritet till de begränsade kursplatserna. Anmälan är bindande efter att antagningsbeskedet skickats ut.

Patientnära ultraljud och akut omhändertagande
Fyll i telefonnummer så vi kan kontakta dig
Välj vem som ska faktureras för utbildningen
Ange fakturainformation. Finns den ej tillgänglig så kan informationen mejlas senare till oskar.h@colligo.se

Kontakta Colligos ansvarige för ultraljudskurser, Pontus Isaksson


Övrig kursinformation

Nyckelmoment

Online-föreläsningar:

Ultraljud: Introduktion, DVT, Lunga, Aorta, Hjärta, Kärlacess, Buk / Urinvägar.

Kunskaptest (4 Fall)

Total tidsåtgång: ca 4h

Kursdag 1 (8.30 – 16.30)

Generellt kommer innehållet från föreläsningar att kort sammanfattas i form av “key points” med efterföljande ment-o-meter quiz. Direkt i anslutning kommer hands-on övningar i respektive ämne att genomföras.

Block 1: Aorta och lungor

Block 2: Hjärta

Block 3: Buk / Urinvägar

Beroende på förkunskaper och behov för grundläggande träning kan utrymme finnas för:

 • fallföreläsning t ex “Fallbaserad hjärtpatologi”
 • live demo kärlaccess och DVT
 • fri träning

Kursdag 2 (8.30 – 16.30)

Vi börjar dagen med en komplettering av grundutbildningen från dag 1. Dagen kommer  sedan huvudsakligen bestå av integrerade gruppövningar.

Övning 1: Simulerade kliniska fall: inriktning medicin

Övning 2: Simulerade kliniska fall: inriktning kirurgi/trauma

Övning 3: Best of the rest:  vad mer kan man göra med patientnära ultraljud

Övning 4: Gruppdiskussion: implementering och individualisering av ultarljudsanvändning.

Det kommer att finnas möjlighet att träna individuellt under handledning under väntetiden eller i stället för en specifik gruppövning. Om det finns tid och intresse hålls föreläsningen “eFAST och undersökningsprotokoll”.

Oskar Hallinder
Kundansvarig
Tel 08-408 814 07
oskar.h@colligo.se


Pontus Isaksson
Verksamhetsanvsvarig
Tel 08-408 814 30
pontus.i@colligo.se

Vad tycker våra kursdeltagare

5/5

Lagom föreläsningar varvat med praktik

“Bra upplägg med lagom mycket föreläsning som varvas med praktik och fantastiska instruktörer”
Madde
AT-läkare
5/5

Rekommenderas

“Bra instruktörer, intressanta patientfall och bra föreläsningar!”
Erik
AT-läkare, Västra Götaland
5/5

Perfekt introduktion till akut ultraljud

“Bra pedagogiska handledare samt brett innehåll. Perfekt som introduktion till akut ultraljud”
Erik
AT-läkare
5/5

Rekommenderas

"Väldigt bra kursledare och instruktörer”
Cecilia
IVA-SSK
5/5

Många markörer, varierade moment

“Mycket bra instruktörer och bra att det fanns många markörer. Varierade och värdefulla moment.”
Sara
AT-läkare, Stockholm
5/5

Konkret kunskap förankrat i teori

“Praktiska övningar som ger konkret kunskap om att söka symptom. Bra förankring i teori som varvas med scanning”
Marcus
AT-läkare, Västra Götaland
Patientnära Ultraljud och akut omhändertagande

2 dagar fysisk kurs i Patientnära Ultraljud och akut omhändertagande. Kursen innehåller också en förberedande e-lerarning del. Mycket erfarna instruktörer.

Kursleverantör: Organization

Kursleverantörens namn: Colligo Academy

Kursleverantörens URL: https://colligoacademy.se

Redaktörens betyg:
5