För vårdpersonal

Bedside handover

Nyckelmoment i utbildningen

Föreläsare
Johan Holmgren

Specialistsjuksköterska Barn och Ungdom

Johan är en Specialistsjuksköterska med inriktning på barn- och ungdomar. Aktuell i podden ‘Knodden’ och i TV4 Nyhetsmorgon som barnsjuksköterskan.

Kursbeskrivning

“Bedside handover” är en onlinekurs utformad för att utbilda vårdpersonal i hur överlämningar mellan arbetslag kan utföras på ett patientcentrerat sätt, direkt vid patientens säng. Kursen tar upp den beprövade S-BAR-metoden för överlämning och applicerar den på den praktiska kontexten på en barnonkologisk avdelning.

5/5

Bra!

“Mycket givande kurs, väldigt användbara konkreta metoder och bra del om kärlultraljud.”

SSK, Stockholm

Kursinformation Bedside handover

Omfattning

2 timmar föreläsning

Lärandemodell

Online-kurs

Målgrupp

Vårdpersonal

Kostnad

495:-

*Rabatt för Colligo vårdkompetens konsulter:
25 % rabatt på priset för konsulter som arbetar/arbetat för Colligo de senaste 12 månaderna. Kontakta din handläggare för en rabattkod.

 

Bedside handover

“Bedside handover” är en onlinekurs utformad för att utbilda vårdpersonal i hur överlämningar mellan arbetslag kan utföras på ett patientcentrerat sätt, direkt vid patientens säng. Kursen tar upp den beprövade S-BAR-metoden för överlämning, vilken används i hälso- och sjukvården för att säkerställa en strukturerad och effektiv kommunikation. Genom kursen tillämpas denna metod på den specifika kontexten på en barnonkologisk avdelning, vilket erbjuder praktiska exempel och scenarier för att förbättra förståelsen.

Kursen innehåller flera delar som behandlar alltifrån grundläggande principer för personcentrerad vård till specifika strategier för implementering av bedside handover. Inledningsvis fokuserar kursen på att förklara innebörden och betydelsen av personcentrerad vård. Den undersöker varför patientcentrerad vård är en prioritering och hur den gynnar både patienten och vårdgivaren.

Vidare tar kursen upp r praktiska steg för att implementera metoden, och tar upp potentiella svårigheter och utmaningar som vårdpersonalen kan stöta på vid implementering. Detta inkluderar att hantera kulturella förändringar och kommunikationsbarriärer.

“Bedside handover” betonar vikten av att patienter och deras närstående involveras i alla vårdrelaterade beslut och processer. Genom att inkludera patienten och deras anhöriga i överlämningsprocessen blir patienterna mer engagerade i sin egen vård, vilket har visats leda till bättre egenvård och samarbete mellan vårdare och patient. Kursen belyser hur rapportering vid patientens säng bidrar till att alla involverade parter blir medvetna om planerad vård och behandling samtidigt.

I slutet av kursen presenteras en utvärdering av bedside handover-metoden efter 10 månader och 3 år. Denna utvärdering ger en objektiv titt på effekterna av denna praxis och dess effektivitet inom hälso- och sjukvården.

Denna kurs ger en god förståelse för bedside handover-processen, dess fördelar, utmaningar och praxis för implementering. Genom att gå denna kurs förbättrar vårdpersonalen sin förmåga att leverera personcentrerad vård, stärker bandet med sina patienter och effektiviserar kommunikationsprocessen inom vårdlaget.

Kontakta mig angående frågor om kursen

Vill du veta mer om kursen så kan du använda formuläret nedan

Bedsida handover kontakta mig (#26)

Övrig kursinformation

Nyckelmoment

Tidslinje omfattning kommer snart uppdateras