För vårdpersonal och privat personer

Barns sexualitet - Normer och värderingar

Nyckelmoment i denna kurs

Johan Holmgren

specialist SSK barn och ungdom

Johan är specialist sjuksköterska barn och ungdom. Han har erfarenheter från kommunal / regionsansluten barnsjuvård samt specialistvård så som barncancer, Akutsjukvård för barn inklusive transporter väg- och luftambulans.

Samt daglig verksamhet/ korttidboende för barn med speciella behov.

Lärare på Uppsala universitet(ssk programmet)

Kursbeskrivning

Kursen barns sexualitet vänder sig till dig som kommer i kontakt med barn och tonåringar i hemmet så som på arbetsplatsen. Kursen ger dig en djupare inblick i barns sexuella och reproduktiva utveckling från foster till tonåring. Att förstå och bemöta barn & ungdomar under deras utveckling är viktigt för deras egenvärde, självkänsla och mentala utveckling.
4.6/5

Toppen!

Föreläsaren pratade klart och tydligt. Bra Information.

Lars, SSK

Kursinformation

Omfattning

1 timme

Kurstyp

Digitalkurs

Typ

Vårdpersonal, privatperson

Kostnad

795:-

Barns sexualitet - Normer och värderingar

Kursen barns sexualitet vänder sig till dig som kommer i kontakt med barn och tonåringar i hemmet så som på arbetsplatsen. Kursen ger dig en djupare inblick i barns sexuella och reproduktiva utveckling från foster till tonåring. Att förstå och bemöta barn & ungdomar under deras utveckling är viktigt för deras egenvärde, självkänsla och mentala utveckling.

Under kursen går vi igenom barnets utveckling från foster till tonåring.

  • Normal så som avvikande sexuell- och reproduktiv utveckling.
  • Puberteten ur ett fysisk, psykisk och socialt perspektiv.
  • Barns sexualitet, normer och värderingar från spädbarn till tonåring.
  • Stopp min kropp, gränser och egenvärde hos liten som stor.
  • Samhällets syn på sexualitet, könsnormer och partnerskap
  • HBTQ från då till nu
  • Hur svarar man på frågan ett barn blir till?

Nyckel moment

Vad tycker våra kursdeltagare

u201cLagom stora grupper som gav mycket tid till scanning. Omvu00e4xlande med u00f6vning och teori. Bra och kunniga handledare!u201dn
Karl
ST-lu00e4kare, Vu00e4sternorrland
u201cBra instruktu00f6rer med olika specialistomru00e5den. Bra med mycket repetition efter praktik och fu00f6relu00e4sningaru201d.n
Lisa
ST-lu00e4kare, Vu00e4sternorrland
u201cKu00e4nner mig efter kursen mer praktiskt kompetent och vill lu00e4ra mig mer om akut ultraljud!u201dn
Anna
ST-lu00e4kare, Vu00e4sternorrland
u201cLagom stora grupper som gav mycket tid till scanning. Omvu00e4xlande med u00f6vning och teori. Bra och kunniga handledare!u201dn
Lars
ST-lu00e4kare, Vu00e4sternorrland