För vårdpersonal och privat personer

Barn med cancer - ur ett omvårdnads perspektiv

Nyckelmoment i denna kurs

Johan Holmgren

specialist SSK barn och ungdom

Johan är specialist sjuksköterska barn och ungdom. Han har erfarenheter från kommunal / regionsansluten barnsjuvård samt specialistvård så som barncancer, Akutsjukvård för barn inklusive transporter väg- och luftambulans.

Samt daglig verksamhet/ korttidboende för barn med speciella behov.

Lärare på Uppsala universitet(ssk programmet)

Kursbeskrivning

Denna kurs ger en djupare inblick i barn med cancerdiagnos och omvårdnaden kring dessa barn. Kursen ger dig som förälder, anhörig, vårdpersonal eller medmänniska en ökad kunskap och förståelse kring cancer hos barn, behandling, biverkningar och vardagsproblem som dessa barn bemöter i kampen att bli frisk och bekämpa cancern.

5/5

Toppen!

“Bra föreläsare som pratade klart och tydligt. Bra med mycket repetition och praktiska räkneexempel”.

Lars, SSK

Kursinformation

Omfattning

1 timme

Kurstyp

Digitalkurs

Typ

Vårdpersonal, privatperson

Kostnad

495:-

Barncancer - ur ett omvårdnadsperspektiv

Är en kurs som ger en djupare inblick i barn med cancerdiagnos och omvårdnaden kring dessa barn. Kursen ger dig som förälder, anhörig, vårdpersonal eller medmänniska en ökad kunskap och förståelse kring cancer hos barn, behandling, biverkningar och vardagsproblem som dessa barn bemöter i kampen att bli frisk och bekämpa cancern.

Nyckel moment

Vad tycker våra kursdeltagare

“Lagom stora grupper som gav mycket tid till scanning. Omväxlande med övning och teori. Bra och kunniga handledare!”
Karl
ST-läkare, Västernorrland
“Bra instruktörer med olika specialistområden. Bra med mycket repetition efter praktik och föreläsningar”.
Lisa
ST-läkare, Västernorrland
“Känner mig efter kursen mer praktiskt kompetent och vill lära mig mer om akut ultraljud!”
Anna
ST-läkare, Västernorrland
“Lagom stora grupper som gav mycket tid till scanning. Omväxlande med övning och teori. Bra och kunniga handledare!”
Lars
ST-läkare, Västernorrland