Kurser

Grundläggande Patientnära Ultraljud

För ST-, AT- och underläkare Patientnära ultraljud En introduktion i ultraljuds användning vid akuta och icke akuta situationer. Kursen vänder sig till alla nivåer av läkare samt sjuksköterskor. *Kursen är granskad och godkänd av Lipus.

Patientnära Ultraljud och akut omhänder­tagande – Steg 1

För ST-, AT- och underläkare Patientnära ultraljud och akut omhändertagande E-learning material för förberedande självstudier inför 2 dagars fysiska kursen. Samtliga moment nedan ska vara behandlade förutom kunskapsprovet som görs efter slutförd fysisk del.